طریقه پاک کردن کش مرورگر کروم

طریقه پاک کردن کش مرورگر کروم

برای اینکه کش مرورگرتون رو از گوشی پاک کنید کافیه وارد تنطیمات بشوید

To remove the browser cache from the phone, just go to Settings

سپس apps یا همون برنامه هارو انتخاب کنید

Then choose the apps

بعد دنبال برنامه کروم بگردید و انتخاب کنید

Then search for chrome and select it

سپس storage یا همان ذخیره سازی را انتخاب کنی

Then choose storage

و clear cach یا پاک کردن کش را بزنید

And select clear cach

ویدیوی اموزش پاک کردن کش کروم

پاسخی بگذارید